Mã bưu điện Việt Nam

Mã bưu điện Việt Nam mới nhất (Cập nhật)
Mã bưu điện Việt Nam       6715

Mã bưu điện Việt Nam mới nhất (Cập nhật)

Mã bưu điện Việt Nam, mã bưu chính quốc gia hay còn gọi là Postal codes in Vietnam, Zip codes in Vietnam là hệ thống mã bưu điện (Bưu chính) được quyết định và ban hành bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông sử dụng trong ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam để xác định địa điểm gửi, nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,...

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Việt Nam cũ (Tham khảo)
Mã bưu điện Việt Nam       10244

Mã bưu điện Việt Nam cũ (Tham khảo)

Mã bưu điện Việt Nam hay mã bưu chính Việt Nam là hệ thống mã được ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng trong ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam nhằm xác định địa điểm gửi/nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện,...

Đọc tiếp bài viết