Tây Nam Bộ          6168

Mã bưu điện Sóc Trăng mới nhất


Sóc Trăng là tỉnh thuộc vùng Tây Nam Bộ (Đồng bằng Sông Cửu Long), mã bưu điện chung của tỉnh Sóc Trăng 96000. Tuy nhiên khi bạn gửi và nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,... bạn nên ghi đúng mã bưu điện của từng bưu cục thuộc tỉnh Sóc Trăng gần địa điểm người gửi/người nhận để dễ dàng nhận được thư từ, bưu kiện, bưu phẩm và hạn chế trường hợp thất lạc.

Tương tự như mã bưu điện Việt Nam (Mã bưu chính Việt Nam) mã bưu điện tỉnh Sóc Trăng có cấu trúc gồm 5 chữ số, trong đó:

  • Hai ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
  • Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
  • Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Mã bưu điện Sóc Trăng: 96000 (Zip/Postal code các bưu cục tỉnh Sóc Trăng)

Gợi ý: Bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F (command + F trên MAC) và gõ tên bưu cục muốn tra cứu để tìm nhanh hơn ! 

Danh sách mã bưu cục tỉnh Sóc Trăng mới nhất

STT Đối tượng gán mã Mã bưu chính
1 BC. Trung tâm tỉnh Sóc Trăng 96000
2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 96001
3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 96002
4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 96003
5 Ban Dân vận tỉnh ủy 96004
6 Ban Nội chính tỉnh ủy 96005
7 Đảng ủy khối cơ quan 96009
8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 96010
9 Đảng ủy khối doanh nghiệp 96011
10 Báo Sóc Trăng 96016
11 Hội đồng nhân dân 96021
12 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 96030
13 Tòa án nhân dân tỉnh 96035
14 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 96036
15 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 96040
16 Sở Công Thương 96041
17 Sở Kế hoạch và Đầu tư 96042
18 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 96043
19 Sở Tài chính 96045
20 Sở Thông tin và Truyền thông 96046
21 Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch 96047
22 Công an tỉnh 96049
23 Sở Nội vụ 96051
24 Sở Tư pháp 96052
25 Sở Giáo dục và Đào tạo 96053
26 Sở Giao thông vận tải 96054
27 Sở Khoa học và Công nghệ 96055
28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 96056
29 Sở Tài nguyên và Môi trường 96057
30 Sở Xây dựng 96058
31 Sở Y tế 96060
32 Bộ chỉ huy Quân sự 96061
33 Ban Dân tộc 96062
34 Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 96063
35 Thanh tra tỉnh 96064
36 Trường chính trị tỉnh 96065
37 Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 96066
38 Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 96067
39 Bảo hiểm xã hội tỉnh 96070
40 Cục Thuế 96078
41 Chi Cục Hải quan 96079
42 Cục Thống kê 96080
43 Kho bạc Nhà nước tỉnh 96081
44 Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 96085
45 Hội hữu nghị nhân dân các nước 96086
46 Hội Văn học nghệ thuật 96087
47 Liên đoàn Lao động tỉnh 96088
48 Hội Nông dân tỉnh 96089
49 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 96090
50 Tỉnh đoàn 96091
51 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 96092
52 Hội Cựu chiến binh tỉnh 96093
1 THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG  
1 BC. Trung tâm thành phố Sóc Trăng 96100
2 Thành ủy 96101
3 Hội đồng nhân dân 96102
4 Ủy ban nhân dân 96103
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96104
6 P. 2 96106
7 P. 1 96107
8 P. 3 96108
9 P. 9 96109
10 P. 4 96110
11 P. 8 96111
12 P. 5 96112
13 P. 6 96113
14 P. 7 96114
15 P. 10 96115
16 BCP. Sóc Trăng 96150
17 BC. Tiếp Thị Bán Hàng 96151
18 BC. Hệ 1 Sóc Trăng 96199
2 HUYỆN LONG PHÚ  
1 BC. Trung tâm huyện Long Phú 96200
2 Huyện ủy 96201
3 Hội đồng nhân dân 96202
4 Ủy ban nhân dân 96203
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96204
6 TT. Long Phú 96206
7 X. Long Đức 96207
8 X. Song Phụng 96208
9 TT. Đại Ngãi 96209
10 X. Hậu Thạnh 96210
11 X. Trường Khánh 96211
12 X. Phú Hữu 96212
13 X. Châu Khánh 96213
14 X. Tân Thạnh 96214
15 X. Tân Hưng 96215
16 X. Long Phú 96216
17 BCP. Long Phú 96250
18 BC. Đại Ngãi 96251
19 BC. Trường Khánh 96252
20 BC. Tân Thạnh 96253
3 HUYỆN KẾ SÁCH  
1 BC. Trung tâm huyện Kế Sách 96300
2 Huyện ủy 96301
3 Hội đồng nhân dân 96302
4 Ủy ban nhân dân 96303
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96304
6 TT. Kế Sách 96306
7 X. Thới An Hội 96307
8 X. Kế Thành 96308
9 X. An Mỹ 96309
10 X. Nhơn Mỹ 96310
11 X. An Lạc Tây 96311
12 X. Phong Nẫm 96312
13 TT. An Lạc Thôn 96313
14 X. Xuân Hòa 96314
15 X. Trinh Phú 96315
16 X. Ba Trinh 96316
17 X. Đại Hải 96317
18 X. Kế An 96318
19 BCP. Kế Sách 96350
20 BC. Thới An Hội 96351
21 BC. Cái Côn 96352
4 HUYỆN CHÂU THÀNH  
1 BC. Trung tâm huyện Châu Thành 96400
2 Huyện ủy 96401
3 Hội đồng nhân dân 96402
4 Ủy ban nhân dân 96403
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96404
6 TT. Châu Thành 96406
7 X. Phú Tâm 96407
8 X. Hồ Đắc Kiện 96408
9 X. Thuận Hòa 96409
10 X. Thiện Mỹ 96410
11 X. An Ninh 96411
12 X. An Hiệp 96412
13 X. Phú Tân 96413
14 BCP. Châu Thành 96425
15 BC. Thuận Hòa 96426
16 BC. Bố Thảo 96427
17 BC. An Trạch 96428
5 HUYỆN MỸ TÚ  
1 BC. Trung tâm huyện Mỹ Tú 96450
2 Huyện ủy 96451
3 Hội đồng nhân dân 96452
4 Ủy ban nhân dân 96453
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96454
6 TT. Huỳnh Hữu Nghĩa 96456
7 X. Long Hưng 96457
8 X. Hưng Phú 96458
9 X. Mỹ Hương 96459
10 X. Mỹ Tú 96460
11 X. Mỹ Phước 96461
12 X. Thuận Hưng 96462
13 X. Mỹ Thuận 96463
14 X. Phú Mỹ 96464
15 BCP. Mỹ Tú 96475
6 THỊ XÃ NGÃ NĂM  
1 BC. Trung tâm thị xã Ngã Năm 96500
2 Thị ủy 96501
3 Hội đồng nhân dân 96502
4 Ủy ban nhân dân 96503
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96504
6 P. 1 96506
7 P. 2 96507
8 X. Vĩnh Quới 96508
9 P. 3 96509
10 X. Mỹ Quới 96510
11 X. Mỹ Bình 96511
12 X. Long Bình 96512
13 X. Tân Long 96513
14 BCP. Ngã Năm 96525
15 BC. Long Tân 96526
16 BC. Tân Long 96527
7 HUYỆN THẠNH TRỊ  
1 BC. Trung tâm huyện Thạnh Trị 96550
2 Huyện ủy 96551
3 Hội đồng nhân dân 96552
4 Ủy ban nhân dân 96553
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96554
6 TT. Phú Lộc 96556
7 X. Tuân Tức 96557
8 TT. Hưng Lợi 96558
9 X. Lâm Kiết 96559
10 X. Lâm Tân 96560
11 X. Thạnh Tân 96561
12 X. Thạnh Trị 96562
13 X. Vĩnh Thành 96563
14 X. Vĩnh Lợi 96564
15 X. Châu Hưng 96565
16 BCP. Thạnh Trị 96575
17 BC. Châu Hưng 96576
8 HUYỆN MỸ XUYÊN  
1 BC. Trung tâm huyện Mỹ Xuyên 96600
2 Huyện ủy 96601
3 Hội đồng nhân dân 96602
4 Ủy ban nhân dân 96603
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96604
6 TT. Mỹ Xuyên 96606
7 X. Tham Đôn 96607
8 X. Đại Tâm 96608
9 X. Thạnh Phú 96609
10 X. Hòa Tú 1 96610
11 X. Ngọc Đông 96611
12 X. Ngọc Tố 96612
13 X. Gia Hòa 1 96613
14 X. Thạnh Quới 96614
15 X. Gia Hòa 2 96615
16 X. Hòa Tú 2 96616
17 BCP. Mỹ Xuyên 96650
18 BC. Đại Tâm 96651
19 BC. Thạnh Phú 96652
20 BC. Ngọc Tố 96653
21 BC. Thạnh Quới 96654
8 HUYỆN TRẦN ĐỀ  
1 BC. Trung tâm huyện Trần Đề 96700
2 Huyện ủy 96701
3 Hội đồng nhân dân 96702
4 Ủy ban nhân dân 96703
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96704
6 TT. Trần Đề 96706
7 X. Đại Ân 2 96707
8 X. Trung Bình 96708
9 X. Lịch Hội Thượng 96709
10 TT. Lịch Hội Thượng 96710
11 X. Liêu Tú 96711
12 X. Viên Bình 96712
13 X. Viên An 96713
14 X. Tài Văn 96714
15 X. Thạnh Thới An 96715
16 X. Thạnh Thới Thuận 96716
17 BCP. Trần Đề 96750
18 BC. Kinh Ba 96751
19 BC. Lịch Hội Thượng 96752
20 BC. Tài Văn 96753
9 THỊ XÃ VĨNH CHÂU  
1 BC. Trung tâm thị xã Vĩnh Châu 96800
2 Thị ủy 96801
3 Hội đồng nhân dân 96802
4 Ủy ban nhân dân 96803
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96804
6 P. 1 96806
7 P. 2 96807
8 X. Lạc Hòa 96808
9 X. Vĩnh Hải 96809
10 X. Hòa Đông 96810
11 P. Khánh Hòa 96811
12 X. Vĩnh Hiệp 96812
13 P. Vĩnh Phước 96813
14 X. Vĩnh Tân 96814
15 X. Lai Hòa 96815
16 BCP. Vĩnh Châu 96850
10 HUYỆN CÙ LAO DUNG  
1 BC. Trung tâm huyện Cù Lao Dung 96900
2 Huyện ủy 96901
3 Hội đồng nhân dân 96902
4 Ủy ban nhân dân 96903
5 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 96904
6 TT. Cù Lao Dung 96906
7 X. An Thạnh Đông 96907
8 X. An Thạnh 1 96908
9 X. An Thạnh Tây 96909
10 X. Đại Ân 1 96910
11 X. An Thạnh 2 96911
12 X. An Thạnh 3 96912
13 X. An Thạnh Nam 96913
14 BCP. Cù Lao Dung 96950
15 BC. An Thạnh 3 96951

Hi vọng với bài viết tổng hợp mã bưu điện tỉnh Sóc Trăng mới nhất áp dụng từ đầu năm 2018 đến hiện tại các bạn sẽ tìm được mã bưu điện của bưu cục tại tỉnh Sóc Trăng mà bạn cần.

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết ! Có thể ủng hộ mình một vài donate vào banner quảng cáo nhé. Cảm ơn nhiều ^^