Mã bưu điện Việt Nam mới nhất (Cập nhật)
  Mã bưu điện Việt Nam       7590

Mã bưu điện Việt Nam mới nhất (Cập nhật)

Mã bưu điện Việt Nam, mã bưu chính quốc gia hay còn gọi là Postal codes in Vietnam, Zip codes in Vietnam là hệ thống mã bưu điện (Bưu chính) được quyết định và ban hành bởi Bộ Thông Tin và Truyền Thông sử dụng trong ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam để xác định địa điểm gửi, nhận thư từ, bưu kiện, bưu phẩm,...

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Việt Nam cũ (Tham khảo)
  Mã bưu điện Việt Nam       10491

Mã bưu điện Việt Nam cũ (Tham khảo)

Mã bưu điện Việt Nam hay mã bưu chính Việt Nam là hệ thống mã được ban hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng trong ngành bưu chính viễn thông ở Việt Nam nhằm xác định địa điểm gửi/nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện,...

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất
  Tây Bắc Bộ       8969

Mã bưu điện Hoà Bình mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Hoà Bình theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Sơn La mới nhất
  Tây Bắc Bộ       8282

Mã bưu điện Sơn La mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Sơn La theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Điện Biên mới nhất
  Tây Bắc Bộ       5574

Mã bưu điện Điện Biên mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Điện Biên theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Lai Châu mới nhất
  Tây Bắc Bộ       6737

Mã bưu điện Lai Châu mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Lai Châu theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Lào Cai mới nhất
  Tây Bắc Bộ       7132

Mã bưu điện Lào Cai mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Lào Cai theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Yên Bái mới nhất
  Tây Bắc Bộ       8308

Mã bưu điện Yên Bái mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Yên Bái theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Phú Thọ mới nhất
  Đông Bắc Bộ       13361

Mã bưu điện Phú Thọ mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Phú Thọ mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Hà Giang mới nhất
  Đông Bắc Bộ       9539

Mã bưu điện Hà Giang mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Hà Giang mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Tuyên Quang mới nhất
  Đông Bắc Bộ       9283

Mã bưu điện Tuyên Quang mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Tuyên Quang mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Cao Bằng mới nhất
  Đông Bắc Bộ       6032

Mã bưu điện Cao Bằng mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Cao Bằng mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Bắc Kạn mới nhất
  Đông Bắc Bộ       6745

Mã bưu điện Bắc Kạn mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Bắc Kạn mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Thái Nguyên mới nhất
  Đông Bắc Bộ       19576

Mã bưu điện Thái Nguyên mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết
Mã bưu điện Lạng Sơn mới nhất
  Đông Bắc Bộ       7252

Mã bưu điện Lạng Sơn mới nhất

Mã bưu điện tỉnh Lạng Sơn mới nhất theo cấu trúc mã bưu điện mới gồm năm (05) chữ số, trong đó 2 ký tự đầu tiên xác định tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định tên quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương, năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia

Đọc tiếp bài viết